પ્રમાણપત્ર

ઝુઇક્સિન

અમારીપ્રમાણપત્ર

ROHS-1(2018)
ROHS-2 (2018)
ROHS-3 (2018)
ROHS-4 (2021)
બેસિન 1 નો ટેસ્ટ રિપોર્ટ
CE(બેસિન)
CE (સ્માર્ટ ટોઇલેટ)
CE(શૌચાલય)
CE(યુરિનલ)
ISO9001

  • ફેસબુક
  • લિંક્ડિન
  • Twitter
  • યુટ્યુબ